Degun

Degun (octodon degus) kommer ursprungligen från Chile och tillhör familjen buskråttor (octodontidae). Ordet octodontidae betyder ”åtta tänder” och hänvisar till deguns kindtänder som är formade som en åtta. Degun är ett urgammalt djur, vissa forskare hävdar att den funnits i så mycket som 55 miljoner år! Den blev dock inte domesticerad förrän i slutet av 1950-talet, då den fångades in främst som försöksdjur av amerikanska forskare som forskade på diabetes. Detta på grund av att degun lätt utvecklar diabetes vid felaktig kost. Därför är det väldigt viktigt att man ger sin degu rätt foder och undviker all typ av frukt och gnagarblandningar.

Den vilda degun lever i tunnelsystem i bergstoppar med en höjd på 1000-3000 meter över havet. Det innebär att degun tål vind och kyla betydligt bättre än värme och fukt. Dess inhemska koncentrationer är täta, vilket betyder att många flockar kan dela på en liten yta. En flock innehåller oftast 8-10 individer. I det vilda blir degun sällan äldre än 1-2 år på grund av alla faror som hotar. I fångenskap blir den dock, vid god skötsel, 6-10 år.

En vuxen degu har en normalvikt på 180-300 gram och en kroppslängd på 11-19 cm. Svansen är ungefär 10 cm lång. Svansen är delvis täckt av päls och på svanstippen finns en liten pälstofs. Till skillnad från till exempel möss och råttor består deguns svans enbart av brosk. Det innebär att man inte under några omständigheter får lyfta degun i svansen då den lätt går av. När det händer gnager degun själv av den döda delen och kan därefter fortsätta leva som vanligt. Eftersom att svansen hjälper till med balansen så kan den dock försämras hos en degu som endast har en liten tipp kvar.

För att hålla pälsen ren och fri från överflödigt fett badar degun i finkornig sand. Den får absolut inte bada i vatten då det förstör dess naturliga hudfett. Deguns klor ska inte klippas utan slipas naturligt med hjälp av stenar i buren.

Deguns föda består i det vilda av växter, löv, buskar och rötter. Degun är alltså en växtätare (herbivore) och äter inget animaliskt. Till skillnad från många andra domesticerade gnagare så är degun som mest aktiv på dagen.

Då degun är ett oerhört socialt djur får den aldrig hållas ensam utan behöver minst en artfrände i samma bur. Oftast blir den även väldigt tam och kärleksfull gentemot sina människor. Ibland hör man deguägare säga att degun är som en kombination mellan en råtta och en ekorre, då den har en råttas intelligens och en ekorres gullighet. Kort sagt så är degun ett fantastiskt husdjur som vid god skötsel kommer skänka dig mycket glädje!

 

Foto: Melissa Denahy