Sjukdomar

Här kan du läsa om de vanligaste sjukdomarna och skadorna som förekommer hos degus samt hur du förebygger och behandlar dem.

 

Bra att ha hemma

Det är alltid bra att vara förberedd om något skulle hända och ha ett litet apotek hemma till hands. Här är det viktigaste:

 • Klorhexidin för infekterade sår
 • Natriumklorid/koksaltlösning för sårrengöring
 • Engångshandskar för rengöring av sår
 • Liten sax för att klippa bort päls kring sår
 • Critical Care som kosttillskott när degun går ner i vikt snabbt eller slutar äta
 • Köksvåg för vägning av degu

 

Allmäntillstånd

Det är bra att ha koll på sina degus allmäntillstånd och eventuellt skriva ner med jämna mellanrum så man har koll.

 • Börja med att kolla hur din degu rör sig. En degu ska vara aktiv och alert.
 • Kolla sedan ögonen. Ögonen ska vara pigga, ej torra och ej rinniga.
 • Sedan kollar du mun och tänder. Det ska vara torrt runt munnen och tänderna ska vara orangea och ej för långa.
 • Kolla pälsen. Pälsen ska vara glansig, ren och fin. En smutsig eller sjuk degu får ofta fettig och “puffig” päls.
 • Ta vikten. En frisk degu håller sig ofta runt samma vikt, ibland kan något gram skilja. En unge bör öka stadigt i vikt och en äldre måste vägas något oftare för att se så den håller vikten. En vuxen degu bör väga mellan 200 g och 300 g.
 • Kolla rumpan. En degu ska ej vara kletig bak i rumpan. Är den det tyder det på diarré.
 • Klor och ben. Kolla så degun rör sig normalt och ej visar tecken på smärta.
 • Könet. Kolla hanens penis så det inte sitter fast ett hårtstrå eller likande. Han ska kunna dra penis i förhuden utan problem.

I det fall att något avviker bör du alltid kontakta veterinär för rådfrågning! Det är sällan man märker att ens degu är sjuk innan det gått för långt, det är därför bra att kolla allmäntillståndet med jämna mellanrum.

  Kontakta alltid veterinär i följande fall:

 • Degun har svårt att andas eller det låter vid in och utandning.
 • Sekret från näsan förekommer.
 • Onormalt mycket saliv.
 • För långa tänder.
 • Tecken på klåda.
 • Bölder, svullnad och knölar.
 • Uppsvälld mage.
 • Kramper eller förlamning.
 • Svullnad och andra förändringar i underlivet.
 • Snabb viktnedgång.
 • Blod i urin eller avföring.
 • Diarré.
 • Ändrat beteende, slö och apatisk.

 

Sjukdomar och skador

Barbering
Barbering innebär när ett djur putsar sig självt eller en flockmedlem så pass mycket att det bildas pälslösa/kala fläckar. Man är inte helt säker på varför ett djur gör detta men man misstänker att stress och/eller understimulering är orsaken. Även smärta kan vara en anledning. För att försöka få bort beteendet kan man testa en rad olika saker för att minska stressen och öka graden av sysselsättning. T.ex. flytta buren till en lugnare miljö, inte ha flera flockar i samma rum/nära varandra, se till att buren är väl inredd efter deguns behov, möjlighet att få komma ut ur buren oftare osv. Om ingenting av det du testat bör en veterinär konsulteras.

Diabetes/gråstarr
Degus har lätt för att utveckla diabetes men så länge man är medveten om vad de kan och inte kan äta så går det att förebygga. Diabetes orsakas av dålig kost, för mycket fetter och socker. Enklaste sättet att förebygga diabetes är att hålla en strikt diet, enbart erbjuda bra foder och en socker- och fettfri mat. Diabetes orsakar blindhet vilket kräver en handikappanpassad bur. Degus kan leva ett bra liv trots sjukdomen men bör då hållas helt från allt som innehåller socker och fett. Livslängden förkortas.

Kroppen har brist på insulin och blodsockernivån stiger. Tecken på diabetes är grumliga pupiller och att degun dricker mer än vanligt. Även viktuppgång kan vara ett tecken.

Tandproblem
Tandproblem är vanligt och kan komma när som helst under deguns livstid. Oftast märker man inte av problemet innan det gått för långt. Symptom på tandproblem kan vara snabb viktnedgång, dregel, bölder eller en kombination av dessa. Märker man att degun uppvisar något av dessa symtom är det viktigt att undersöka munnen, vilket görs lättast genom att hålla degun i ena handen och låta benen stötta mot exempelvis ett bord, använd något att försöka öppna munnen försiktigt med för att se in i munnen. Kontakta alltid veterinär i det fall att du misstänker problem med en tand, den kan behövas klippas ned. Har degun fått tandproblem är det vanligt att det återkommer, i det fallet behöver veterinär besökas regelbundet för att hålla tänderna i rätt längd. En degu med tandproblem bör aldrig avlas på! Bilderna nedan är tagna av Nadia Carlsen.

Degu undersöks för tandproblem av veterinär
Röntgenbild av käken
Nyopererad

Sternumkrok
Sternumkrok innebär att bröstbenet på degun sticker antingen utåt eller inåt. Det är enkelt att känna och märks oftast när man håller degun i handen. Denna defekt är inget degun lider av! En degu med sternumkrok bör ej avlas på.

Svanskrok
Svanskrok eller svansknyck är något som alltid märks vid födseln. Detta innebär att den är ett knyck någonstans på svansen, oftast längst in i svansroten men kan även förekomma längs med svansen. Detta är inget degun lider av men om någon i kullen föds med svanskrok/svansknyck bör varken föräldrarna eller ungarna avlas på då det är ärftligt.

Svansen går av
Deguns svans består enbart av brosk, vilket gör att om degun blir lyft i svansen går den av. Detta är för att kunna undkomma rovdjur i det vilda. I det fall att svansen går av faller skinnet av och ut sticker en bit brosk. Det är viktigt att låta svansen vara då degun sköter det själv! Ta ut sandbadet och se bara till att det inte blir inflammerat, i det fall att det blir det bör du enbart tvätta rent med vanligt vatten eller klorhexedin. I de allra flesta fall håller degun svansen ren själv och efter ett tag torkar broskbiten och degun gnager själv av den döda delen. Svansen kan inte växa ut igen så lyft aldrig din degu i svansen! Vid introducering av degus förekommer skador på svansen, som skrivet ovan sköter degun det bäst själv i allra flesta fall.

Foto: Emelie Engwall

Förkylning/luftvägsproblem
Degus kan drabbas av förkylning och behöver i det fallet få medicin. Du märker att degun är förkyld eller har problem med luftvägarna genom att den torkar sig om nosen ofta, det kan rinna snor och andningen kan bli rosslig. Det gäller att kontakta en kunnig smådjursveterinär som kan hjälpa er. Om degun drabbas av förkylning eller luftvägsproblem är det viktigt att kolla så inte buren står där det är för dragit. Även dammigt bottenströ och hö kan orsaka lättare förkylning och luftvägsproblem så använd alltid sådant som inte dammar!
Rent, rumstempererat kamomillte kan vara bra att ge vid lindriga tecken på förkylning.

Lunginflammation
Degus kan även drabbas av lunginflammation. I det fall att du misstänker att din degu fått sjukdomen är det viktigt att uppsöka veterinär så att degun kan få sin behandling! Tecken på lunginflammation kan vara slöhet, snabb viktminskning samt rosslig andning. Sjukdomen kan orsakas av att deguna står där det är för dragit eller att man har för dammigt hö eller underlag i buren. Se till att höet och ströet inte dammar!

Ögoninflammation
Liksom de flesta djur kan degus även drabbas av ögoninflammation. Ögat kan bli inflammerat av olika orsaker tex virus, bakterier, skada på/i ögat eller smuts som hamnat i ögat. Oftast är det inget allvarligt men det kan vara bra att ha kontakt med en veterinär för att veta när eller om man behöver medicin. Man kan tvätta/badda ögat med koksaltlösning för att hjälpa till att lindra inflammationen. Även rumstempererat kamomillte kan vara skönt att badda med.

Fetma
Fetma hos degus kan vara en livsfara och bör undvikas. Fetma orsakas ofta av dålig kost, för mycket fetter och för lite aktivering. I det fall att man har en fet degu bör man genast ändra kosten och ge enbart hö. För att undvika fetma är det viktigt att erbjuda en bra kost och mycket aktivering, i och utanför buren. Väg gärna degun en gång i veckan för att hålla lite koll, även bra ifall veterinär behöver kontaktas.

Undervikt
Undervikt hos degun kan tyda på sjukdom men även dålig kost. Kolla igenom degun för att se så allt verkar bra och ändra därefter kosten. Ett hö av hög kvalitét och ett kraftfoder som innehåller alla viktiga näringsämnen ska erbjudas. Tänk på att det inte är bra med för snabb viktuppgång och vid byte av foder ska det ske successivt. Väg gärna degun en gång i veckan för att hålla lite koll, även bra ifall veterinär behöver kontaktas.

 

Näringsbrist
En degu som inte får i sig det dagliga behovet kommer till slut få näringsbrist vilket kan synas genom bleka tänder och viktnedgång. Det är viktigt att alltid hålla koll så tänderna är riktigt orangea, i det fall att tänderna är ljust orangea eller värsta fall vita, mår inte degun bra. För att undvika näringsbrist är det viktigt att se till så deguna får i sig allt de behöver. Det gör du lättast genom att erbjuda ett hö av hög kvalitét samt ett kraftfoder som innehåller alla viktiga näringsämnen.

Inälvsparasiter
Det finns endast två kända fall av inälvsparasiter hos degu, och troligtvis beror det på sjuka degus med väldigt dåligt immunförsvar. Det är alltså extremt ovanligt men i det fall att din degu drabbas är det viktigt att avmaska. Rådfråga veterinär för bästa preparat.

Bölder
En böld behöver inte alltid betyda tumör, utan kan exempelvis tyda på inflammation i en tand. För att utesluta att bölden är en tumör bör veterinär undersöka degun så ni får rätt behandling.

Tumörer
Tumörer är som tur är inte allt för vanligt förekommande hos degus, men kan de kan uppstå. Tumörer finns i olika sorter och på olika ställen i kroppen. Oftast är det svårt att upptäcka tumörer innan det är för sent, om det inte är en synlig eller kännbar knöl på kroppen. Blir degun slö, går ner i vikt och tappar matlusten är det viktigt att kontakta veterinär för undersökning. Tumörer går att operera bort i de flesta fallen, men oftast överväger man inte operation på grund av risken med sövning. Prata med er veterinär!

Penisframfall
Penisframfall förekommer endast hos hanar. Det innebär att penisen åker ut och ej går att dra in igen. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd och veterinär bör uppsökas omedelbart. I de fall det inte går att få in penis igen med hjälp av veterinär måste degun i många fall avlivas.

Foto: Sofia Martinsson

Diarré
En degu som drabbas av diarré blir lös i magen och förlorar snabbt vätska. I detta fall bör man snabbt ge Critical Care för att förhindra uttorkning. Symptomen är lös avföring och syns ofta då det fastnar i rumpan.

Förstoppning
En förstoppad degu får en uppsvälld mage. Avföringen blir hårdare än vanligt och i akuta fall kan degun inte bajsa själv. Kontakta alltid veterinär vid misstanke om förstoppning!

Degun fastnar
Att en degu kan fastna är inget konstigt, men det är viktigt att försöka tänka på säkerheten i buren för att förhindra att det sker. Om degun skulle fastna med benet i gallret exempelvis är det viktigt att snabbt hjälpa den loss. Kolla alltid igenom degun efter att du hjälpt den loss så att du kan se eventuella skador. Kontakta alltid veterinär om du är osäker!

Degun faller
Att en degu kan falla är inte heller konstigt. Det kan till exempel vara ett dåligt uträknat hopp som innebär ett fall. Det är alltid viktigt att ha låg fallhöjd i buren så degun inte kan göra sig illa vid ett eventuellt fall. Men ett fall kan förekomma även utanför buren, exempelvis ett obevakat spring utanför buren där degun klättrar på möbler och försöker hoppa emellan, eller att degun sitter på dig och väljer att försöka hoppa till något eller någon annan. I det fall att ett högt fall förekommer är det viktigt att kolla igenom degun och känna så inget gått av, exempelvis ett revben eller ett ben. Håll koll på degun i buren och se hur rörelsemönstret är, om något avviker är det viktigt att kontakta veterinär!

Övriga skador
Det finns massor av olika skador som ska förekomma, trots att man tänker på säkerheten. Vid en introducering kan både svansen och tårna bli skadade. I värsta fall kan degun bli av med en tå. Se därför till att alltid introducera sakta och backa hellre ett steg om det behövs. Det kan även hända att slagsmål utbryter i etablerade grupper. I bästa fall får degun bara några småsår, men i värsta fall kan ett dödande bett mot nacken ske. Dessa bett bör ses över av veterinär och vid behov sys. Bruten tå kan ske av ett dåligt planerat hopp men är oftast inget veterinären gör något åt mer än ger smärtlindring. Kontakta alltid veterinär vid skador!